Regulamin sklepu internetowego eurosofa.pl

Dzień dobry!

Jesteśmy szybko rozwijająca się firmą, która bazuje na uczciwości wobec klienta oraz sprzedaży produktów najwyższej jakości. W naszym sklepie znajduje się szeroka gama funkcjonalnych mebli największych europejskich producentów. Przekonasz się, że nasze meble mają wyjątkową estetykę, wykonane są z wysokiej jakości materiałów, które oferujemy Tobie w najniższych cenach na rynku.

Tyle słowem wstępu, teraz czas na formalności. Na początek dane rejestrowe właściciela sklepu: EUROSOFA Sp. z.o.o., ul. Brzozowa 16, 11-700 Mrągowo, NIP: 742-225-14-55, REGON: 363370589, KRS: 0000594989, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł.

Poniżej znajdziesz regulamin naszego sklepu internetowego, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, dostępnych metodach płatności i dostawy, realizacji zamówienia, możliwości odstąpienia od umowy, procedurze reklamacyjnej.

Pamiętaj, że w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres sklep@eurosofa.pl lub dzwoniąc pod numer +48 89 722 79 22.

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów

Zespół sklepu internetowego eurosofa.pl

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1)  Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

2)     Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

3)      Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://eurosofa.pl/content/3-Regulamin,

4)      Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://eurosofa.pl,

5)   Sprzedawca – EUROSOFA Sp. z.o.o., ul. Brzozowa 16, 11-700 Mrągowo, NIP: 742-22514-55, REGON: 363370589, KRS: 0000594989, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł

§ 2

Postanowienia wstępne

1.    Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprzedaż detaliczną mebli, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów (mebli) uwidocznionych na stronach Sklepu.

2.      Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

3.     Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są: 

1)      dostęp do Internetu,

2)      standardowy system operacyjny,

3)      standardowa przeglądarka internetowa,

4)      posiadanie aktywnego adresu e-mail.

4.      Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

5.   Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.

6.      Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

7.      Dział obsługi klienta Sklepu funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00.

8.    Wszystkie wymiary mebli tapicerowanych wskazane na stronach Sklepu są podane w centymetrach, z tolerancją ok+/- 5cm, w zależności od wyboru rodzaju obicia przez Kupującego.

9.    Zdjęcia i opisy zamieszczone na stronach Sklepu podlegają ograniczeniom technicznym i mają na celu jedynie umożliwienie Kupującemu wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych produktu. W szczególności wygląd produktu na zdjęciach prezentowanych w Sklepie może różnić się od wyglądu produktu, które to różnice mogą wynikać np. z ustawień monitora, warunków oświetlenia czy ograniczeń fotografii. Ponadto opis techniczny produktu może zawierać uproszczenia związane z jego przekształceniem do wersji czytelnej i właściwej celowi jego umieszczenia w Sklepie. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumentów.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

1.      Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.  

2.   Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia konta w Sklepie.

3.    Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. 

4.      Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.

5.      Umowę o prowadzenie konta w Sklepie może również wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym Sprzedawca, jeżeli Kupujący korzysta ze Sklepu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, a w szczególności, gdy Kupujący:

1)      korzysta ze Sklepu w sposób zaburzający funkcjonowanie Sklepu,

2)      korzysta ze Sklepu w sposób utrudniający korzystanie ze Sklepu innym użytkownikom,

3)      podał w koncie nieprawdziwe dane osobowe,

4)    przesyła za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie treści bezprawne, w szczególności treści wulgarne, obraźliwe, dyskryminujące, nawołujące do agresji lub nienawiści.

6.    Usługą świadczoną drogą elektroniczną jest również newsletter, do którego Kupujący może zapisać się poprzez wypełnienie specjalnego formularza lub zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Newsletter polega na przesyłaniu Kupującemu na podany adres e-mail informacji o nowościach, promocjach i produktach w Sklepie. Kupujący w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w odpowiedni link w wiadomości przesłanej mu w ramach newslettera.

7.   Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu

8.    W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

9.    Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

10. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@eurosofa.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4

Składanie zamówienia

1.      Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.

2.      Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto z poziomu zakładki „Twoje Konto” lub w trakcie składania zamówienia.

3.      W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

1)      wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,

2)      przejść do widoku koszyka,

3)      zapoznać się z zawartością koszyka, podać ewentualny kod promocyjny i kliknąć w przycisk „Finalizacja zamówienia”,

4)     zalogować się do swojego konta użytkownika w sklepie albo zdecydować się na złożenie zamówienia jako gość – nie dotyczy Kupującego, które uprzednio zalogował się do swojego konta użytkownika w sklepie,

5)   wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia (na tym etapie Kupujący może również podjąć decyzję o założeniu konta użytkownika w sklepie oraz zapisie do newslettera),

6)      wybrać sposób dostawy zamówienia oraz sposób płatności za zamówienie,

7)    zapoznać się z Regulaminem oraz polityką prywatności i zaakceptować postanowienia tych dokumentów – tylko, jeżeli Kupujący rzeczywiście akceptuje treść Regulaminu i polityki prywatności,

8)      kliknąć w przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

4. Jeżeli Kupujący wybrał płatność elektroniczną Przelewy24, bądź płatność kartą Przelewy24, po kliknięciu w przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu Przelewy24 celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

5. Jeżeli Kupujący wybrał inną metodę płatność niż płatność elektroniczna, po kliknięciu w przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” zostanie mu wyświetlona strona z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.

6. Jeżeli Kupujący wybrał płatność ratalną, po złożeniu zamówienia konieczne będzie przejście przez procedurę udzielenia kredytu  przez Santander Consumer Bank S.A.. Procedura odbywa się całkowicie on-line za pośrednictwem serwisu PlatformaFinansowa.pl należącego do "Platforma" Sp. z o.o., ul. Cyfrowa 2, 71-441 Szczecin, KRS 0000386890, NIP 8513147669, Regon 321004179, Kapitał zakładowy 100.000 zł. Sprzedawca nie jest stroną umowy zawieranej przez Kupującego z serwisem PlatformaFinansowa.pl ani nie pośredniczy w zawarciu tej umowy. 

7. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.

8.  Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 7 powyżej.

§ 5

Formy dostawy i metody płatności

1.      Zamówienia składane w Sklepie dostarczane są do Kupujących w następujący sposób:

1)   w przypadku wybranych mebli, których producentem jest Cama Meble – transport realizowany przez firmę Cama Meble (usługa nie obejmuje wniesienia mebli do lokalu Kupującego i montażu),

2)     w przypadku mebli wielogabarytowych tapicerowanych – transport może zostać zrealizowany przez firmę DTS Transport (usługa obejmuje wniesienie mebli do lokalu Kupującego, drobny montaż, ustawienie mebli w ostatecznym miejscu oraz wyrzucenie opakowania po nowym meblu), jeśli klient wykupi dodatkową usługę wniesienia i montażu w kwocie 300 zł. Dotyczy mebli w opisie których znajduje się informacja „z wniesieniem i montażem”

3)    w przypadku pozostałych mebli – transport realizowany przez firmy transportowe i  kurierskie (usługa nie obejmuje wniesienia mebli do lokalu Kupującego).

2.      Koszt dostawy podany jest przy każdym produkcie. Koszty dostawy za zamówienie powyżej 1500 zł ponosi Sprzedawca.

3.      Dzień transportu ustalany jest indywidualnie z Kupującym.

4.      Dostawa możliwa jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.      Sprzedawca nie przewiduje możliwości odbioru osobistego zakupionych produktów.

6.      W Sklepie dostępne są następujące metody płatności za zamówienie:

1)      przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,

2)   płatność elektroniczna Przelewy24

3)  płatność ratalna lub leasingowa realizowana przez platformafinansowa.pl

4)   płatność kartą,

5)      płatność gotówką za pobraniem (przy odbiorze),

7.      Płatność możliwa jest wyłącznie w walucie polskiej (polski złoty).

§ 6

Realizacja zamówienia

1.     Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.

2.      Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, powinien zapłacić za zamówienie w ciągu 5 dni od złożenia zamówienia. W takiej sytuacji dokonanie płatności jest warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia. Za chwilę zapłaty uznaje się chwilę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

3.   Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do dostawy do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do dostawy.

4.     Czas realizacji zamówienia wskazany jest każdorazowo w opisie zamawianego produktu. Czas ten nie powinien przekroczyć 30 dni, chyba że stosowna informacja znajduje się w opisie produktu. Ze względu na fakt, że część produktów może być wykonywana na zamówienie Kupującego, nie można wykluczyć, że w opisie produktu będzie znajdował się dłuższy niż 30 dniowy termin realizacji. Składając zamówienie na produkt, co do którego w opisie produktu został wskazany termin realizacji dłuższy niż 30 dni, Kupujący zgadza się na wydłużony termin realizacji, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie produktu.

5.    Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie, chyba że Kupujący wybrał metodę płatności w postaci płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze.

6.      Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym w celu ustalenia terminu dostawy.

7.     Sprzedawca poucza Kupującego, że jeśli Kupujący nie odbierze przesyłki z zamówieniem z własnej woli (brak odbioru przesyłki nie będzie wynikał z okoliczności, za które Kupujący nie ponosi odpowiedzialności), Sprzedawca będzie mógł domagać się od Kupującego naprawienia poniesionej przez Sprzedawcę szkody.

§ 7

Odstąpienie Konsumenta od umowy

1.      Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. 

2.     Jeżeli przedmiotem umowy jest towar nieprefabrykowany, czyli taki, który jest produkowany na zamówienie klienta, wówczas konsument, nie ma prawa zwrotu. Dotyczy to w szczególności mebli tapicerowanych wykonywanych na indywidualne zamówienia klienta w wybranej przez klienta tkaninie.

3.      Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego pod adresem https://eurosofa.pl/dokumenty/Formularz_odstapienia_od_umowy.pdf,

4.    Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5.      W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

6.      Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.      Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.      Zwracane produkty powinny zostać dostarczone pod następujący adres: Magazyn Eurosofa, Kubacki Transport, Kanina 146, 34-600 Limanowa.

9.      Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

10.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 8

Odpowiedzialność za wady (rękojmia)

1.      Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

2.      Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3.   Zakres i zasady odpowiedzialności (rękojmi) za wady regulują postanowienia art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. Na zasadach określonych w tych przepisach, Kupujący może m.in. żądać usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.

4.      Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

5.      Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego dostępnego pod https://eurosofa.pl/dokumenty/Formularz_reklamacyjny_gwarancja.pdf, jednak nie jest to obowiązkowe.

6.    Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. 

§ 9

Gwarancja

1.      Wszystkie produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są objęte 24 miesięczną gwarancją jakości Sprzedawcy. Termin gwarancji liczony jest od daty wydania rzeczy Kupującemu.

2.      Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne produktu, Sprzedawca zobowiązuje się do naprawy produktu lub jego wymiany na nowy w terminie 21 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady przez Kupującego. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Sprzedawcy.

3.      W przypadku, gdy w ocenie Sprzedawcy naprawa produktu lub wymiana na nowy jest niemożliwa lub wymagałaby nadmiernych kosztów, Sprzedawca zwróci Kupującemu zapłaconą cenę za produkt.

4.      Zgłoszenia wady fizycznej produktu w ramach gwarancji należy dokonać w terminie 14 dni od wykrycia wady. Zgłoszenia należy dokonać za pomocą formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem: https://eurosofa.pl/dokumenty/Formularz_reklamacyjny_gwarancja.pdf  Zgłoszenie powinno zawierać dane Kupującego (imię, nazwisko, adres, nr kontaktowy), dowód zakupu produktu u Sprzedawcy, opis zgłaszanych zastrzeżeń i wskazanie, że Kupujący dokonuje zgłoszenia w ramach gwarancji.

5.      Udzielenie przez Sprzedawcę gwarancji na produkt w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

6.      Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie.

§ 10

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności, która znajduje się poniżej regulaminu.

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.      Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2.     Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

1)      zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

2)   zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą,

3)      skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3.  Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl.

4.      Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 12

Pozostałe postanowienia

1.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

2.      Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

3.      Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.

4.      Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.

5.      Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.


Polityka prywatności sklepu internetowego eurosofa.pl

Dzień dobry!

Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego eurosofa.pl.

Informacja formalna na początek – administratorem sklepu jest EUROSOFA Sp. z.o.o., ul. Brzozowa 16, 11-700 Mrągowo, NIP: 742-225-14-55, REGON: 363370589, KRS: 0000594989, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres sklep@eurosofa.pl.      

Skrócona wersja – najważniejsze informacje

Dbamy o Twoją prywatność, ale również o Twój czas. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

·        Zakładając konto użytkownika, edytując swój profil, składając zamówienia, zapisując się do newslettera, odstępując od umowy, składając reklamację lub po prostu kontaktując się z nami, przekazujesz nam informacje na swój temat, pośród których mogą znajdować się dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

·       Korzystamy z mechanizmu odzyskiwania porzuconych koszyków, co wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych o rozpoczętym, a niezakończonym zamówieniu. W tym celu wykorzystywane są również pliki cookies własne.

·         Korzystamy z narzędzi Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat Twoich odwiedzin sklepu, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

·         Korzystamy z narzędzi marketingowych Facebooka, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook.

·         Korzystamy z narzędzi remarketingowych Google, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC.

·        Korzystamy z narzędzia Gravitec pozwalającego wyświetlać Ci powiadomienia typu push. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Gravitec Sp. z o.o. Jeżeli wyrazisz zgodę na wysyłanie Ci powiadomień typu push, może dochodzić również do przetwarzanie pewnych informacji o Tobie (szczegóły w dalszej części niniejszej polityki).

·         Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz wyświetlanie widgetów społecznościowych. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies administratorów serwisu społecznościowych.

·         Wyświetlamy na stronach sklepu filmy pochodzące z serwisu YouTube. Oglądanie tych filmów wiąże się z akceptacją plików cookies firmy Google dotyczących usługi YouTube.

·       Wykorzystujemy pliki cookies własne, byś mógł w sposób komfortowy korzystać ze sklepu, jak również by śledzić Twoje kroki podejmowane w ramach sklepu (ostatnio oglądane produkty, produkty w koszyku, produkty w schowku) oraz wyświetlać Ci na stronach sklepu informacje o Twoich działaniach w sklepie (np. ostatnio oglądane produkty).

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz dalej idące szczegóły.

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest EUROSOFA Sp. z.o.o., ul. Brzozowa 16, 11-700 Mrągowo, NIP: 742-225-14-55, REGON: 363370589, KRS: 0000594989, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: postanowienia poniżej zawierające szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych).

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

1.      prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

2.      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

3.      prawo do przenoszenia danych,

4.      prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,

5.      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z nami pod adresem sklep@eurosofa.pl. Możemy odmówić Ci realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez nas danych. Przykładowo, możemy odmówić Ci usunięcia danych osobowych zawartych w złożonym przez Ciebie zamówieniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.  

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by założyć konto, złożyć zamówienie, zapisać się do newslettera, złożyć reklamację czy po prostu skontaktować się z nami.

Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

1)        HitMe.pl, ul. Franciszka Mamuszki 17A, 80-178 Gdańsk  – w celu przechowywania na serwerze danych osobowych przetwarzanych w ramach sklepu,

2)       Kancelaria Podatkowa Merkler, ul. Brzozowa 16, 11-700 Mrągowo – w celu wystawiania faktur oraz korzystania z usług księgowych,

3)      DTS Holding 02-229 Warszawa, ul. Światowa 22, SPT Stempniak Krzysztof, Os. Kopa 10/1, 63-600 Kępno, Halmar Sp. z o.o. Centralnego Okręgu Przemysłowego 2, 37-450 Stalowa Wola, Meble Cama,  Świerkowa 5, 87-300 Brodnica – w celu realizacji dostawy zamówień do klientów,

 4)      Ceneo Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 182 60-166 Poznań, Opineo sp. z o.o., ul. Curie-Skłodowskiej 12, 50-381 Wrocław, SKĄPIEC.PL SP. Z O. O., ul. Marii Curie-Skłodowskiej 12 50-381 Wrocław – w celu korzystania z systemów pozwalających zwiększać sprzedaż, m.in. poprzez system ocen i opinii. 

 5)      Pixel Office Sp. z o.o., ul. Adama Asnyka 2, 89-600 Chojnice -  w celu prowadzenia działań marketingowych, przygotowywania analiz oraz przesyłania newslettera.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Konto użytkownika. Zakładając konto użytkownika, musisz podać swoje podstawowe dane, takie jak adres e-mail, imię i nazwisko, informacje firmowe oraz hasło.

Swoje dane przypisane do konta w każdej chwili możesz zmodyfikować z wykorzystaniem opcji dostępnych po zalogowaniu się do konta.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w koncie użytkownika jest wykonanie umowy o prowadzenie konta, którą zawierasz z administratorem na podstawie regulaminu sklepu.

Twoje dane zawarte w koncie użytkownika są przetwarzane przez czas funkcjonowania konta, czyli przez czas trwania umowy o prowadzenie konta, o której mowa powyżej. W każdej chwili możesz podjąć decyzję o usunięciu konta, co skutkować będzie również usunięciem twoich danych osobowych z bazy. Pamiętaj jednak, że usunięcie konta nie skutkuje usunięciem danych dotyczących złożonych zamówień.

Składanie zamówienia. Składając zamówienie, musisz podać swoje dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres do dostawy zamówienia, informacje firmowe. Jeżeli podałeś wcześniej takie dane w swoim koncie użytkownika, to dane te zostaną automatycznie podstawione do formularza zamówienia, przy czym zawsze masz możliwość ich modyfikacji.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w zamówieniu jest wykonanie umowy sprzedaży, którą zawierasz na podstawie regulaminu sklepu.

Dane podane w formularzu zamówienia zostaną zapisane w bazie i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy sprzedaży. Każde zamówienie odnotowywane jest jako odrębna pozycja w bazie. Oprócz danych osobowych odnotowywane są również szczegóły zamówienia takie jak data złożenia zamówienia, przedmiot i wartość zamówienia, wybrany sposób dostawy i płatności.

Do przetwarzania Twoich danych osobowych dochodzi również w ramach mechanizmu odzyskiwania porzuconych koszyków. Przetwarzane są Twoje dane związane z rozpoczętym, a niedokończonym zamówieniem.

Faktury. Jeżeli w związku ze złożonym zamówieniem wystawiamy Ci fakturę, to w tym celu przetwarzamy Twoje dane w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Ponadto, wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym Twoje dane w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.

Zwroty i reklamacje. Jeżeli odstępujesz od umowy lub składasz reklamację, to przekazujesz nam dane w niej zawarte, a my te dane przetwarzamy w celu realizacji procedury odstąpienia od umowy lub procedury reklamacyjnej.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest w tym przypadku wypełnienie przez nas prawnych obowiązków związanych z procedurą reklamacyjną.

Newsletter. Zapisując się do newslettera, przekazujesz nam swoje dane osobowe w postaci imienia oraz adresu e-mail, a my te dane przetwarzamy w celu przesyłania Ci newslettera.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest w tym przypadku Twoja zgoda wyrażana poprzez zaznaczenie stosownej treści checkboxa przy zapisywaniu się do newslettera.

Dane podane w formularzu zapisu do newslettera zostaną zapisane w bazie systemu mailingowego i będą w niej przechowywane przez czas funkcjonowania sklepu, chyba że wcześniej zrezygnujesz z otrzymywania newslettera, co spowoduje usunięcie danych z bazy.

Kontakt e-mailowy. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu.

Twoje dane osobowe przekazywane nam w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Nasz sklep, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej. 

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Cookies pozwalają nam:

·         zapewnić prawidłowe funkcjonowanie sklepu jakiego oczekujesz,

·         pamiętać Twoje zalogowanie do konta użytkownika przy każdej wizycie w sklepie,

·         pamiętać Twoje ustawienia podczas i pomiędzy wizytami w sklepie,

·         poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze sklepu,

·         ulepszać funkcje dostępne dla Ciebie w sklepie,

·         korzystać z mechanizmu odzyskiwania porzuconych koszyków,

·         korzystać z narzędzi analitycznych,

·         korzystać z narzędzi marketingowych, w tym narzędzi remarketingowych,

·         wyświetlać Ci powiadomienia typu push,

·         wyświetlać na stronach sklepu filmy z serwisu YouTube,

·         zapewniać korzystanie z funkcji społecznościowych,

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty w sklepie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze sklepu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne. Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, wykorzystujemy je w celu prawidłowego działania sklepu, a w szczególności w następujących celach:

·         prawidłowe działanie koszyka i procesu zamówienia,

·         określenie, czy jesteś zalogowany, czy nie,

·         pamiętanie twojego zalogowania,

·         odnotowanie faktu akceptacji regulaminu,

·         zapamiętywanie ostatnio oglądanych przez Ciebie produktów,

·         zapamiętywanie produktów w koszyku oraz w schowku,

·         odzyskiwanie porzuconych koszyków.

Cookies podmiotów trzecich. Nasz sklep, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Odzyskiwanie porzuconych koszykówKorzystamy z mechanizmu odzyskiwania porzuconych koszyków, co wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych o rozpoczętym, a niezakończonym zamówieniu. W tym celo wykorzystywane są również pliki cookies własne.

Analiza i statystyka. Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk sklepu, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

W ramach usługi Google Analytics korzystamy również z funkcji reklamowych Google Analytics, co oznacza, że wykorzystywane są również pliki cookies DoubleClick.

Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie naszego sklepu udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące. 

Szczegóły związane z wykorzystywaniem przez Google informacji zbieranych w ramach korzystania przez nas z usługi Google Analytics w ramach naszego sklepu znajdziesz tutaj: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.

Narzędzia marketingowe. Korzystamy z narzędzi marketingowych Facebooka, by kierować do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Facebook, w tym Pixel Facebooka.

Korzystamy z narzędzi remarketingowych Google, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC.

Powiadomienia typu push. Korzystamy z narzędzia Gravitec by wysyłać Ci powiadomienia typu push. Wykorzystujemy w tym celu pliki cookies firmy Gravitec Sp. z o.o.

By otrzymywać powiadomienia, musisz wyrazić na to zgodę z poziomu urządzenia, z którego korzystasz. Zgodę taką możesz w każdej chwili usunąć z poziomu ustawień powiadomień w ramach swojego urządzenia.

Wyrażając zgodę na powiadomienia, wyrażasz również zgodę na przetwarzanie następujących informacji dotyczących Ciebie: identyfikator użytkownika mobilnego, adres e-mail, numer IP, lokalizacja urządzenia, sieć wykorzystywana do połączenia z Internetem, język, strefa czasowa.

Filmy z serwisu YouTube. Na stronach sklepu osadzamy filmy pochodzące z serwisu YouTube. Wyświetlając taki film, godzisz się na wykorzystywanie plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi YouTube. Szczegóły związane z polityką prywatności YouTube znajdziesz tutaj: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/.

Funkcje społecznościowe. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz wyświetlanie widgetów społecznościowych. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies administratorów serwisu społecznościowych.

Logi serwera

Korzystanie ze sklepu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest sklep. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze sklepu i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania sklepem a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem

Regulamin -wersja z dnia 05.02.2018